Έναρξη δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 (τελ. ενημέρωση 20-10-2023)

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις επιλογής των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται απευθείας στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr, για να δηλώνουν και να παραλάβουν έως οχτώ (8) συγγράμματα μόνο από τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024 στη δήλωση μαθημάτων τους.

Η διανομή των συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2024.

Σας γνωρίζουμε ότι έχει υλοποιηθεί διασύνδεση της ηλεκτρονικής γραμματείας (Universis) με το πληροφοριακό σύστημα του Ευδόξου.
Στη διασύνδεση αυτή, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, μπορεί να επιλέξει συγγράμματα μόνο για μαθήματα που ήδη έχει συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων που πρέπει και να έχει υποβάλλει.

Στην περίπτωση που σας εμφανιστεί στον Εύδοξο μήνυμα ότι έχετε επιλέξει συγγράμματα για μαθήματα που δεν έχετε δηλώσει στο Universis ελέγχετε πρώτα τη δήλωση μαθημάτων σας στο πρόγραμμα γραμματείας.
Εάν το μάθημα είναι δηλωμένο στην τρέχουσα δήλωσή σας, ενημερώνετε τη γραμματεία στο email pedis@uop.gr .

Καθ’ όλη τη περίοδο δηλώσεων συγγραμμάτων είναι δυνατή η τροποποίηση της δήλωσης στον Εύδοξο. Οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν με την επιλογή των συγγραμμάτων για τα μαθήματα που τους επιτρέπει ο Εύδοξος και να συμπληρώσουν μετέπειτα τα συγγράμματα για τα μαθήματα που δεν ήταν εφικτή η καταχώρησή τους.

Τα συγγράμματα για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής βρίσκονται καταχωρημένα στην κατηγορία «Χωρίς εξάμηνο». Τα συγγράμματα των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής που είναι μαθήματα κατεύθυνσης κατ’ επιλογή στην άλλη κατεύθυνση είναι καταχωρημένα στο 5ο και 7ο εξάμηνο.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (π.χ. e-mail)