Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Κωνσταντίνου Δουλκερίδη

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Δουλκερίδη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Οι «νέες» Αμερικανο-εβραϊκές ομάδες πίεσης, η σημασία τους στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. και του Ισραήλ από τον πόλεμο του Λιβάνου (1982) μέχρι την 2η Ιντιφάντα (2003)».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.