Διασύνδεση Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Universis) και συστήματος δηλώσεων συγγραμμάτων «Εύδοξος»

Σας γνωρίζουμε ότι έχει υλοποιηθεί διασύνδεση της ηλεκτρονικής γραμματείας (Universis) με το πληροφοριακό σύστημα του Ευδόξου.

Στη διασύνδεση αυτή, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, μπορεί να επιλέξει συγγράμματα μόνο για μαθήματα που ήδη έχει συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων που πρέπει και να έχει υποβάλλει.

Στην περίπτωση που σας εμφανιστεί στον Εύδοξο μήνυμα ότι έχετε επιλέξει συγγράμματα για μαθήματα που δεν έχετε δηλώσει στο Universis ελέγχετε πρώτα τη δήλωση μαθημάτων σας στο πρόγραμμα γραμματείας.

Εάν το μάθημα είναι δηλωμένο στην τρέχουσα δήλωσή σας, ενημερώνετε τη γραμματεία στο email pedis@uop.gr

Καθ’ όλη τη περίοδο δηλώσεων συγγραμμάτων είναι δυνατή η τροποποίηση της δήλωσης στον Εύδοξο. Οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν με την επιλογή των συγγραμμάτων για τα μαθήματα που τους επιτρέπει ο Εύδοξος και να συμπληρώσουν μετέπειτα τα συγγράμματα για τα μαθήματα που δεν ήταν εφικτή η καταχώρησή τους.