Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κας Αλεξάνδρας Νικοπούλου

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου  2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Αλεξάνδρας Νικοπούλου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Proxy wars in the Middle East in the 21 century: the role of regional state actors and global powers. The antagonism between Saudi Arabia and Iran, the proxy wars in Syria and Yemen and the interests of global powers- U.S. and Russia- in the regional sub-system of the Middle East».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.