Ημερίδα: Ευρωπαϊκά προγράμματα και Χρήσιμα Εργαλεία

Το ΠΕΔΙΣ οργάνωσε ημερίδα παρουσίασης διαφόρων αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος.

  • Μάθετε για εργαλεία εκμάθησης βασικών εννοιών επιχειρηματικότητας
  • Γνωρίστε ένα video game που στοχεύει στην ενίσχυση των οικονομικών γνώσεών σας
  • Δείτε βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων

Πότε; Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 12:30 – 14:00, Αίθουσα 1, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Κόρινθος.