Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Χαράλαμπου Παναγιωτίδη

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος κ. Χαράλαμπου Παναγιωτίδη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Η ελληνική εκπαίδευση και η πολιτιστική διπλωματία στην σκιά του Ψυχρού Πολέμου: ιδεολογία και πολιτικές».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.