Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτος 2023-24, εαρινό εξάμηνο

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με διδάσκοντες του Τμήματος προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων που είναι διατεθειμένοι να εποπτεύσουν υποψήφιους διδάκτορες περιγράφονται στη συνέχεια.

Η/ο ενδιαφερόμενη/μενος διατυπώνει σύντομη πρόταση και προσωρινό τίτλο. Στη συνέχεια, έρχεται σε επαφή με την/ον διδάσκοντα που διαθέτει ανάλογα ενδιαφέροντα με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δείτε την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΠΕΔΙΣ) Εφόσον η/ο διδάσκων συμφωνήσει κατ’ αρχήν για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης πρότασης καθοδηγεί την/τον φοιτητή/τρια να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, την οποία μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μία υποψηφιότητα, αποτελεί η επικοινωνία και συμφωνία της/του ενδιαφερόμενου με την/τον εν δυνάμει επιβλέποντα επί του θέματος και της πρότασής που υποβάλλει.  Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.◄

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος

Διδάσκων/ουσα Γνωστικά πεδία
Σωτήριος Ρούσσος
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Διεθνείς Σχέσεις και θρησκεία στην Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο» 
 • Επίδραση των αλλαγών στο διεθνές σύστημα στους περιφερειακούς συσχετισμούς στη Μέση Ανατολή μετά το 2000
 • Κοινωνία, κράτος και η έννοια της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή
Αστέριος Χουλιάρας
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»
 • Ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη διακυβέρνηση – Civil Society Organizations role on governance
 • Οι διεθνείς σχέσεις των κρατών της Ανατολικής Αφρικής – Τhe international relations of East African countries
 • Η επιρροή των ιδιωτικών εταιριών συμβούλων στη διακυβέρνηση – The influence of management consultants in governance
Εμμανουήλ Παπάζογλου
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Πολιτικά  Συστήματα»
 • Κυβερνητική λειτουργία και βιωσιμότητα του συστήματος δημόσιας υγείας.
Χαράλαμπος Τσιλιώτης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Συνταγματικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο»
 • Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος και Θεμελιώδη Δικαιώματα)
 • Σχέσεις εθνικού Συνταγματικού Δικαίου με Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο ΕΕ
 • Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο (κατά προτίμηση Brexit, Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και την ΕΣΔΑ).
Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Πολιτικές και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
 • Η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την προώθηση των αξιών της
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Σύγχρονες προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με ανάθεση

Διδάσκων/ουσα Προτεινόμενοι τίτλοι διδακτορικών διατριβών
Αντώνης Κλάψης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»
 • «Η Κυπριακή Δημοκρατία και η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, 1960-1991»

Διαδικασία αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο». Εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί φάκελος υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος.  Στην περίπτωση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά (1), (4) και (5) θα πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο_Δικαιολογητικά 1, 4 & 5»

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση με το πρότυπο Europass.
 5. Σχέδιο έρευνας σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικών
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Αρχική δημοσίευση 21/11/2023.