Έναρξη νέου κύκλου Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α  (πατήστε εδώ)για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για όλα τα έτη σπουδών, θα επανεκκινήσει  την Τετάρτη 29-11-2023. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την  Τρίτη  19-12-2023.

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογήςhttps://sitisi.uop.gr  και θα αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και περιέχουν στο σύνολο τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσοχή: Φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει επιτυχώς την αίτηση τους δεν χρειάζεται να επανέλθουν, ενώ αυτοί για τους οποίους εκκρεμεί η ανάρτηση δικαιολογητικών μπορούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στο  διάστημα που θα πραγματοποιούνται  οι νέες αιτήσεις.

Η είσοδος στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε.
Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

Από το Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας