Διαγωνισμός για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να προχωρήσει στη χρηματοδότηση – με πόρους της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου – ορισμένων δράσεων που θα εκπονηθούν από φοιτήτριες και φοιτητές της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, με στόχο την προώθηση και την ενημέρωση σε θέματα διασφάλισης της ουσιαστικής ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων κάθε είδους.

Πιστεύοντας στην ευρηματικότητα και τη δημιουργική σκέψη των φοιτητριών και των φοιτητών μας, σας καλούμε να αποστείλετε τις ιδέες σας για δράσεις σχετικές με το μείζον κοινωνικό θέμα της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης όλων των ειδών διακρίσεων (με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά.), σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της καθημερινής και ακαδημαϊκής ζωής.

Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα προταθούν θα μπορούσαν να εστιάσουν σε μια έρευνα πεδίου με δημιουργία ερωτηματολογίων σε σχετική θεματολογία ή μία έρευνα στο διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή ακόμη, η δημιουργία ενός βίντεο (σποτάκια), η ανάπτυξη κάποιου δρώμενου (παντομίμα, αναλόγιο, θεατρικό…), ή καλλιτεχνικές δημιουργίες (ζωγραφική, animation, κόμικς), ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να γεννήσει η δημιουργική φαντασία των φοιτητών και των φοιτητριών! Φυσικά, η προτεινόμενη δράση θα μπορούσε να είναι είτε ατομική είτε ομαδική.

Οι προτάσεις μπορεί να προέρχονται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου.

Είστε, λοιπόν φοιτητής ή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχετε κάποια ιδέα για δράση σχετική με τα παραπάνω, που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Περιγράψτε την σε ένα κείμενο, όχι μεγαλύτερο από μία σελίδα και στείλτε την στο email της ΕΙΦΚΔ eif@uop.gr, μέχρι τις 20/12/2023.

Η ΕΙΦΚΔ θα μελετήσει όλες τις ιδέες σας με χαρά και ενδιαφέρον, θα τις αξιολογήσει και στη συνέχεια θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες (έκδοση επίσημης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων και επιλογή βάσει κριτηρίων κ.λπ.), προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΙΦΚΔ ορισμένες από αυτές, σύμφωνα με την υπάρχουσα πάντοτε οικονομική δυνατότητα.

Περιμένουμε τις ιδέες σας!

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου