Βραβεία ΠΕΔιΣ 2014

Τι είναι τα Βραβεία ΠΕΔιΣ;

Βραβεία_ΠΕΔιΣ_ΛογότυποΤο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας ως βασικές αρχές την αξιοκρατία και την αριστεία, θέσπισε τη χορήγηση Βραβείων ΠΕΔιΣ.

Με τα βραβεία αυτά επιδιώκεται καταρχάς η επιβράβευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος οι οποίοι διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είτε για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, είτε για την προσφορά έργου σε δράσεις του Τμήματος, όπως η διεξαγωγή έρευνας και η διοργάνωση εκδηλώσεων.

Τα Βραβεία ΠΕΔιΣ έχουν παράλληλα ως στόχο να αναδείξουν τη συσχέτιση της θεωρητικής κατάρτισης με την εμπειρική γνώση και την ενίσχυση της σύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας και ευρύτερα την ελληνική κοινωνία. Για το λόγο αυτό, επιπρόσθετα περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες επαίνων που έχουν ως στόχο την αναγνώριση και ανάδειξη του έργου που αναπτύσσεται από φορείς και δρώντες σε τομείς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η βράβευση κάθε χρόνο μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) για την προσφορά και στήριξη ευπαθών ομάδων συνανθρώπων μας και ενός ανταποκριτή στο εξωτερικό για τη συνεισφορά του στη νηφάλια, σφαιρική και χωρίς προκαταλήψεις ενημέρωσή μας για σημαντικές διεθνείς εξελίξεις.

Το 2014, πρώτη χρονιά χορήγησης των Βραβείων, η επιλογή των υποψηφίων προς βράβευση ανταποκριτών στο εξωτερικό και ΜΚΟ έγινε από Επιστημονική Επιτροπή που συστάθηκε στο Τμήμα ΠΕΔιΣ, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο των Βραβείων ΠΕΔιΣ στην δ/νση  http://pedis.uop.gr/awards  και παρακολουθείστε όλες τις εξελίξεις σχετικά με τα βραβεία ΠΕΔιΣ.