Διακοπή παρεχόμενης σίτισης λόγω Χριστουγέννων 2023

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων σας ενημερώνει ότι η παρεχόμενη σίτιση των φοιτητών, κατ’ εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Φ568535Β318-6-2012, Άρθρο 3 «Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου. Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα», όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα διακοπεί λόγω Χριστουγέννων
Από την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Κυριακή 07 Ιανουαρίου 2024.

Από το Τμήμα
Φοιτητικών Θεμάτων