Αναγνώριση μαθημάτων για φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις το Ακ. έτος 2023-2024

Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων (για φοιτητές που εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο)

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφει και την αντιστοιχία μαθημάτων που επιθυμεί. Επισυναπτόμενα στην αίτηση, ο φοιτητής καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Τμήμα προέλευσης
  2. Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Προέλευσης, με περιγραφή του μαθήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση
  3. Αποδεικτικό για το σύγγραμμα που διδάχθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα. (από την ιστοσελίδα του Ευδόξου)*

*σε περίπτωση που δεν υπήρχε σύγγραμμα καταθέτετε μία υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρετε τι ακριβώς ίσχυε για το συγκεκριμένο μάθημα (πχ σημειώσεις, σύγγραμμα εκτός Ευδόξου κ.α.)

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να αναγνωριστούν είναι 12. Ο βαθμός που θα λάβει ο φοιτητής στην περίπτωση αναγνώρισης του μαθήματος θα είναι ο ίδιος με τον βαθμό που είχε λάβει και στο αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος προέλευσής του. Εάν ο φοιτητής συμμετάσχει σε εξέταση του μαθήματος στο Τμήμα ΠΕΔΙΣ, τότε χάνει αυτομάτως το δικαίωμα αίτησης για αναγνώρισή του και εάν έχει ήδη καταθέσει αίτηση, η διαδικασία αναγνώρισης διακόπτεται αυτομάτως.

Επίσης από τη σελίδα https://pedis.uop.gr/?p=21111 μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα Αγγλικά.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγνώριση μαθημάτων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές είναι έως και 22 Ιανουαρίου 2024.

Κόρινθος, 21 Δεκεμβρίου 2023

Από τη Γραμματεία ΠΕΔιΣ