Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή Φοιτητών/τριών EUNICE

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή Φοιτητών/τριών  EUNICE (EUNICE Student Advisory Committee) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

H πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όλων των κύκλων σπουδών.

 Όπως γνωρίζετε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  είναι ένα από τα δέκα μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EUNICE (European University for Customised Education-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Εξατομικευμένη Εκπαίδευση). Τα εννέα άλλα μέλη είναι τα εξής:  Poznan University of Technology (Πολωνία), Brandenburg University of Technology (Γερμανία), University of Cantabria (Ισπανία), University of Mons (Bέλγιο), University of Catania (Ιταλία), Université Polytechnique Hauts-de-France (Γαλλία), University of Vaasa (Φινλανδία), Polytechnic Institute of Viseu (Πορτογαλία), και University of Karlstad (Σουηδία).

Το EUNICE στοχεύει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ικανού να προσφέρει εξατομικευμένη εκπαίδευση και να προετοιμάσει τους αποφοίτους για τις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις έχοντας ως βάση τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Σε αυτή την προσπάθεια, κάθε Πανεπιστήμιο μέλος του EUNICE συγκροτεί Συμβουλευτική Επιτροπή Φοιτητών/τριών  (EUNICE Student Advisory Committee) με στόχο την ενίσχυση της φωνής των φοιτητών/τριών  και της συμβολής τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φοιτητών/τριών EUNICE (EUNICE Student Advisory Committee) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

 • Ενημέρωση των συμφοιτητών/τριών τους σχετικά με τις δράσεις EUNICE και γενικότερα συμμετοχή στη διάχυση των ευκαιριών και δράσεων EUNICE στην φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου
 • Υποδοχή εισερχόμενων φοιτητών/τριών ΕUNICE
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων EUNICE
 • Τακτική επικοινωνία με ομότιμους των αντίστοιχων επιτροπών στα άλλα Πανεπιστήμια μέλη EUNICE για ανταλλαγή απόψεων, σχεδιασμό και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Συμμετοχή μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φοιτητών/τριών (EUNICE Student Advisory Committee) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο EUNICE joint student advisory board
 • Συμμετοχή σε προγράμματα οργανωμένα από φοιτητές/τριες και μετακινήσεις (στις περιπτώσεις που προβλέπεται η κάλυψη εξόδων ταξιδιού)

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούνται φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φοιτητών/τριών  EUNICE του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να αποστείλουν ένα βιογραφικό σημείωμα καθώς και αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας έως 15-01-24 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eunice@go.uop.gr

Κριτήρια επιλογής:

 1. Γνώση Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
 2. Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 3. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί
 4. Προηγούμενη εμπειρία κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus ή/και συμμετοχή σε EUNICE δράσεις ( πχ Κοινά Μαθήματα EUNICE) θα συνεκτιμηθούν

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ιες θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη.  Επίσης, θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράμετροι:

 • ισότιμη εκπροσώπηση φύλων
 • ισότιμη εκπροσώπηση κύκλων σπουδών και επιστημονικών πεδίων σπουδών.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως 31 Ιανουαρίου 2024.