Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο
https://pedis.uop.gr/pydio/public/addcd0
έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2023-2024.

 

Η. Νέα Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΣΕΒ - ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ