Διαπιστωτική Πράξη άγονης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριων όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ

Πατήστε εδώ για το έγγραφο.