Επίσκεψη σε οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών

Τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024 ομάδα φοιτητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο του μαθήματος «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών» με τον Αν.Καθ. κ.Σωτήρη Πετρόπουλο επισκέφτηκαν σειρά οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών για να ενημερωθούν για τις δράσεις τους. Ευχαριστούμε τις οργανώσεις Emfasis, Γιατροί του Κόσμου και Σχεδία Home για τις παρουσιάσεις που έκαναν καθώς και τις συζητήσεις που ακολούθησαν!