Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης Erasmus+ και Erasmus Placement 2023-2024

Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές και για πρακτική άσκηση, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση της Επιτροπής Erasmus για τους φοιτητές του τμήματος.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π.μ.

Τον σχετικό σύνδεσμο οι φοιτητές θα τον λάβουν στο φοιτητικό τους email.