Σημαντικό ♦ Τροποποίηση Καταστάσεων Σίτισης (3-Ιουν-2014)

Από το τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Παν/μίου:

Θέμα « Έγκριση εκ νέου τροποποιήσεων στις Ονομαστικές Καταστάσεις Σίτισης
του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων και επισύναψής τους στο υπ’ αριθμ 5 Πρακτικό/6-3-2014»

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων σας κοινοποιεί τις νέες τροποποιημένες καταστάσεις σίτισης Δικαιούχων- Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων Φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής και Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων εξαιτίας της άφιξης και αναχώρησης Erasmus φοιτητών.Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τα Τμήματα εγκρίθηκαν από τον Αναπληρωτή Πρύτανη για Φοιτητικά Θέματα, Χρήστο Καρδαρά, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας με το υπ’ αριθμ 5 Πρακτικό /6-3-2014.

Οι νέες τροποποιημένες λίστες θα επισυναφθούν στο Παράρτημα του υπ’ αριθμ’ Πρακτικού 5/ 6-3-2014 σε αντικατάσταση των προηγούμενων πού ίσχυαν από 28 Μαΐου 2014.
Οι νέες τροποποιημένες λίστες θα ισχύσουν από 5-6-2014.
Οι τροποποιήσεις αφορούν :

  1. το Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σπάρτη.
  2. το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στη Κόρινθο.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης σε μορφή PDF.