Ημερίδα: Βελτιώνοντας την Τεχνική Επαγγελματική εξ αποστάσεως Εκπαίδευση μέσα από μια παιχνιδοποιημένη ασύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής μάθησης (d-ICT)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 με θέμα:

«d-ICT – Βελτιώνοντας την Τεχνική Επαγγελματική εξ αποστάσεως Εκπαίδευση μέσα από μια παιχνιδοποιημένη ασύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής μάθησης»

στο οποίο συμμετείχε το ΠΕΔιΣ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα σχετικά με τα αποτελέσματα του Έργου την Τρίτη 27.2.2024, ώρα 17.30, στο κτίριο του ΠΕΔιΣ στην Κόρινθο (αίθουσα 1).

Πρόγραμμα Ημερίδας

17.15-17.30: Εγγραφές
17.30-18.00: Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “Improving VET Distance Learning Through a Gamified Asynchronous eLearning Methodology (d-ICT)”. Στόχοι, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα.
18.00-18.15: Διάλειμμα για καφέ
18.15-18.45: Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Εργαλειοθήκης (e-toolkit): e-curriculum, e-book, e-tool.
18.45-19.15: Παρουσίαση του Παιχνιδιού Σοβαρού Σκοπού (Serious Game).
19.15-19.30: Συζήτηση – Ερωτήσεις
Κλείσιμο της Ημερίδας