Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (2η πρόσκληση)

Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο

Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (2η πρόσκληση)

έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για τη 2η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2023-2024.

 

Η. Νέα Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΣΕΒ - ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ