Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας – Πανεπιστήμιο Cantabria

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέλος της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας EUNICE, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας Blended Intensive Programmes (BIPs) με τίτλο: “INTRODUCTION TO GLOBAL STUDIES Summer School”  δίνει τη δυνατότητα σε τρεις (3) φοιτητές/τριες του, όλων των κύκλων σπουδών, να μετακινηθούν από την Δευτέρα 1 Ιουλίου έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου του έτους 2024, στο Πανεπιστήμιο της Κανταβρίας – Universidad de Cantabria (UC) που βρίσκεται στο Σανταντέρ της Ισπανίας.

Το Summer School θα λάβει χώρα στο Σανταντέρ της Ισπανίας  από 1/7/2024 έως 12/7/2024.

Τα “Blended Intensive Programs (BIPs)” είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+ που συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 22/3/2024 και ώρα 10:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο Γραφείο Erasmus (ΝΑΥΠΛΙΟ)erasmus@uop.gr

Πρόσκληση για το BIP “Introduction to Global Studies”

Πρόγραμμα 2024 BIP “Introduction to Global Studies”

Αίτηση συμμετοχής για το ΒΙΡ – Ισπανία