Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κας Γεωργίας Ρεμπούτσικα

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου  2024 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Γεωργίας Ρεμπούτσικα ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Αναπτυξιακές Τράπεζες και πως επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των κρατών: Η περίπτωση των χωρών της Ευρωζώνης».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.