Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας – Πανεπιστήμιο Timisoara

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (ΚΑ131) – Blended Instensive Programmes (BIPs) – Βραχυχρόνια Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές, δίνει τη δυνατότητα σε πέντε (5) φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, όλων των κύκλων σπουδών, να μετακινηθούν για έξι (6) ημέρες στο West University of Timișoara στη Ρουμανία, για να λάβουν μέρος στο Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας – Blended Intensive Program (BIP) με θέμα:

«Interdisciplinary perspectives on youth identities and political-social participation».

Τα “Blended Intensive Programs (BIPs)” είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+ που συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη, 27/3/2024 και ώρα 15:00, με ηλεκτρονική αποστολή στο Γραφείο Erasmus (ΝΑΥΠΛΙΟ) (erasmus @uop.gr).

Ανακοίνωση πρόσκλησης για Τιμισοάρα

Αίτηση φοιτητών για Τιμισοάρα

Παρουσίαση προγράμματος Τιμισοάρα

Παρουσίαση και syllabus προγράμματος Τιμισοάρα