Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Μαγειρία Μιχαήλ

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου  2024 και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος κ. Μιχαήλ Μαγειρία ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Η Εκπαιδευτική Ηγεσία στην Ήπειρο από το 1870 έως το 1913 και η επίδρασή της στα πολιτικά δρώμενα της περιοχής».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.