Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών όλων των κύκλων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ σχέδιο 2022, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών και προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να μετακινηθούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση και με δυνατότητα πλήρους αναγνώρισης του χρονικού διαστήματος του έργου τους.
Η περίοδος μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση θα διαρκέσει δύο (2) μήνες, από 1.6.2024 έως και
31.7.2024 και θα λάβει χώρα στα γραφεία της Πρυτανείας του Ανοικτoύ Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΑΠΚΥ) στα Λατσιά Λευκωσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά
με την περιγραφή εργασίας των θέσεων, στο επισυναπτόμενο Φυλλάδιο: Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
στην Πρυτανεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (pdf) ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Πρυτανεία, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα τηλέφωνα: (+357) 22 411
659 / 944.

Λογότυπο Erasmus+

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με ηλεκτρονική αποστολή, στο:
ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS (ΝΑΥΠΛΙΟ):
(erasmus@uop.gr)
κα. Βασιλική Γιωννά, τηλ. 27520 70222
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 8.5.2024
Προσοχή: Οι φοιτητές/τριες πριν την υποβολή της αίτησής τους συστήνεται να επικοινωνήσουν με τους/τις Ακαδημαϊκούς/ες Συντονιστές/στριες Erasmus+ των Τμημάτων τους.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.

Δείτε το Φυλλάδιο Θέσεις Πρακτικής Άσκησης εδώ.

Δείτε την αίτηση εδώ.