Πρακτική Άσκηση Erasmus+: Συνεργασία με όμιλο Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον Όμιλο Πρακτικής με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος θα ανακοινωθεί αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ “Πρακτική Άσκηση” (Χειμερινό  εξάμηνο Ακαδ. έτους 2024/25 ) μέσω αυτής της συνεργασίας (ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+ http://erasmus.uop.gr/ ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική Προκήρυξη και να υποβάλουν  αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικά στο erasmus@uop.gr μέχρι 21 Μαΐου 2024.

Επικοινωνία: Γραφείο Erasmus (ΝΑΥΠΛΙΟ)  τηλ. 27520 70222, e-mail: erasmus@uop.gr