Διάλεξη με θέμα «Τα θεμέλια της ενωσιακής έννομης τάξης: Οι αρχές της «υπεροχής» και του «άμεσου αποτελέσματος» του δικαίου της ΕΕ»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο του μαθήματος
«Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση»,
διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Τα θεμέλια της ενωσιακής έννομης τάξης:
Οι αρχές της «υπεροχής» και του «άμεσου αποτελέσματος»
του δικαίου της ΕΕ»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή17 Μαΐου 2024ώρα 15:30 στην αίθουσα 3.

Ομιλητής: Απόστολος Σαμαράς,
Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Διδάσκων στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής & Βοηθός Διδασκαλίας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Αθηνών


Ο Απόστολος Σαμαράς αποφοίτησε από το Marymount International School of Rome. Στη συνέχεια, σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (Πτυχίο, 2015) και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην ίδια Σχολή (ΜΔΕ, 2017). Συνέχισε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ τις διδακτορικές σπουδές του με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Είναι αριστούχος Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2021), Ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Διδάσκων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Βοηθός Διδασκαλίας στον Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις (ΔΣΑ). Επίσης, παραδίδει διαλέξεις στη Σχολή Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Ευρωπαϊκό Δίκαιο», μέλος εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και λοιπών δημοσιεύσεων (στα αγγλικά και ελληνικά) σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
Είναι επίσης συγγραφέας των επιστημονικών βιβλίων:
1) «Η Αρχή της Υπεροχής του Δικαίου της ΕΕ: Θεμέλιος λίθος για την ακεραιότητα της αυτόνομης ενωσιακής έννομης τάξης» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2023, 248 σελ.).
2) «Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στο σύγχρονο ενωσιακό δίκαιο» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2022, 480 σελ.).