ΕΛΚΕ: Προκήρυξη ερευνητικών δράσεων για θέματα ισότητας φύλου και καταπολέμησης των διακρίσεων

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκήρυξε το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» (Κ.Α. 80769) που απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Αφορά την ανάθεση έργου με σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας για την υλοποίηση δέκα (10) δράσεων/παραδοτέων με αντικείμενο όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, από ομάδες ενός/μίας ή έως δύο προπτυχιακών φοιτητών/τριων ανά δράση/παραδοτέο, δηλαδή έως δέκα προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες το ανώτερο.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά τους, αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr/, από 15.05.2024 – 00:01 (ώρα Ελλάδος) έως και 29.05.2024 – 23:59 (ώρα Ελλάδος). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι υποβολές εντός του ανωτέρω χρονικό περιθωρίου.

Ιστοσελίδα ΕΛΚΕ – Ανακοινώσεις.