Κάλεσμα συμμετεχόντων και συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Youth for Planet Care

Το πρόγραμμα Youth for Planet Care (YPC) στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των νέων. Βασιζόμενο στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, το YPC έχει ως πρωταρχικό στόχο τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της ρύπανσης, με έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το YPC επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του εκπαιδεύοντας τους νέους σε περιβαλλοντικά θέματα, ενδυναμώνοντάς τους να υιοθετήσουν βιώσιμο τρόπο ζωής, ενθαρρύνοντάς τους να ελαχιστοποιήσουν το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα “Youth for Planet Care” θα συγκεντρώσει 30 συμμετέχοντες από 5 διαφορετικές χώρες:
Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, με στόχο την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ψάχνουμε 7 συμμετέχοντες ηλικίας 17-30 ετών!!
Πότε: 07/06/2024 – 14/06/2024
Που: Ξενοδοχείο «Le Petite Planete” Μυκήνες, Αργολίδας

Τα έξοδα Διαμονής και Διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα!!!!
Φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/XNcuMG3jK4s47EU6A

Προθεσμία Συμπλήρωσης Αίτησης: 04/06/2024
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 27510- 25850 ή
Μέσω email στο youth@learningseed.eu

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.