Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής: Βασιλική Πέτσα

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00 (αίθουσα Α4 του Τμήματος) θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματός μας κ. Βασιλικής Πέτσα ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Πολιτική Βία, Τρόμος και Μνήμη στην Σύγχρονη Ελληνική και Ιταλική Λογοτεχνία».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοιχτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.