Δελτίο Τύπου: Νέο Horizon έργο GEO-POWER-EU

Δελτίο Τύπου
Νέο Horizon έργο 

GEO-POWER-EU – Ενδυναμώνοντας μια Γεωπολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανατολική Γειτονία και τα Δυτικά Βαλκάνια

Κοινοπραξία 14 εταίρων με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το έργο GEO-POWER-EU με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που ξεκινά τον Ιούνιο 2024 έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενδυνάμωση της ΕΕ για τη διαχείριση των απειλών ασφαλείας που προέρχονται από το επιδεινούμενο γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Γειτονιά της ΕΕ και στα Δυτικά Βαλκάνια. Η κύρια φιλοδοξία του έργου είναι να διατυπώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη στρατηγική της ΕΕ προς αυτές τις περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη σενάρια για την εξέλιξη των στρατηγικών φιλοδοξιών άλλων γεωπολιτικών δρώντων. Το έργο GEO-POWER-EU θα:

 • προτείνει ιδέες για την προσαρμογή της πολιτικής της διεύρυνσης της ΕΕ και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
 • διερευνήσει την επιρροή άλλων γεωπολιτικών δρώντων και θα παρουσιάσει μια στρατηγική πρόβλεψη/σενάρια για την εξέλιξη του γεωπολιτικού ανταγωνισμού στις δύο περιοχές
 • διερευνήσει την ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΕΕ για την αντιμετώπιση στρατιωτικών απειλών
 • προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις της με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Γειτονιάς.

Εταίροι

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα (Συντονιστής Έργου)
 • Southeast European Research Center (SEERC), Ελλάδα
 • European Neighbourhood Council (ENC), Βέλγιο
 • University of Bologna, Ιταλία
 • The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Αυστρία
 • University of Rijeka / Academy of Applied Arts of the University of Rijeka, Κροατία
 • Institute for Democracy Societas Civilis, Βόρεια Μακεδονία
 • University of Belgrade, Σερβία
 • VE Insight, Αυστρία
 • Democratization Policy Council (DPC), Γερμανία
 • Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul, Μολδαβία
 • Odesa Mechnikov National University, Ουκρανία
 • Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS), Γεωργία
 • Utrikespolitiska Institutet, Σουηδία

Διάρκεια Έργου: 1 Ιουνίου 2024 – 31 Μαΐου 2027

Συντονιστής Έργου:

Καθηγ. Νικόλαος Τζιφάκης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Email: geo-power@go.uop.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις για τις δράσεις του έργου  GEO-POWER-EU ακολουθήστε μας στο: Twitter  Facebook  LinkedIn Soundcloud  YouTube

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ID 1011322692)