Μεταπτυχιακές Σπουδές ♦ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (01.07.2014) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  1. «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές»
  2. «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»
  3. «Μεσογειακές Σπουδές»

έως την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014.

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο τηλέφωνο 27410 40040.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014. Το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.