ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές ♦ Συνεντεύξεις υποψηφίων

Προσκαλούνται όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 να προσέλθουν σε συνέντευξη το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014 ως εξής:

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Δ: ώρα 12:30.
Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ε – Κ: ώρα 13:30.
Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Π: ώρα 15:00.
Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ρ – Ω: ώρα 16:00.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Α4 (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, Κόρινθος, 1ος όροφος).

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.