ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία ♦ Συνεντεύξεις Υποψηφίων

Προσκαλούνται όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 να προσέλθουν σε συνέντευξη το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014 ως εξής:

Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Θ: ώρα 09:30
Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ι – Λ: ώρα 10:30
Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Μ – Ω: ώρα 11:30

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Α4 (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, Κόρινθος, 1ος όροφος).

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Κοινού ΠΜΣ έως την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.