ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις Πολιτικές – Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών στο ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014.
Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της οριστικής ημερομηνίας υποβολής των διπλωματικών εργασιών δηλ. μετά την 15-Ιουλ-14.