Διακεκριμένοι ομιλητές στο Καλοκαιρινό Σχολείο Τμήματος ΠΕΔιΣ: Νέοι και Ανάπτυξη στη Μεσόγειο

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει ετήσιο Καλοκαιρινό Σχολείο στην αγγλική γλώσσα.

Το 2014, η κεντρική θεματική του Σχολείου τιτλοφορείται «Νέοι και Ανάπτυξη στη Μεσόγειο» και, έχοντας ως γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη και γεωγραφικό χώρο αναφοράς τη Μεσόγειο, εστιάζει στη σύνδεση του ρόλου των νέων με ζητήματα όπως είναι οι τάσεις αλλαγής, το πολιτικό και κοινωνικό Ισλάμ, η δημιουργία εμπόλεμων ζωνών, η μετεξέλιξη κρατών σε αποτυχημένα, οι μεταναστευτικές πιέσεις και η εκπαίδευση.

Το Σχολείο αποσκοπεί να αποτελέσει μια χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία για φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου οι οποίοι, ευρισκόμενοι στον προθάλαμο εκκίνησης της ερευνητικής ή επαγγελματικής καριέρας τους, ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε γνωστικά πεδία όπως είναι η ανάπτυξη και οι μεσογειακές σπουδές.

Διακεκριμένοι ομιλητές:

  • Arshin Adib-Moghaddam, Reader, SOAS, University of London & Chair, Centre for Iranian Studies at London Middle East Institute
  • Ivan Martin, Senior Research Fellow, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)
  • Florian Hartleb, Research Fellow, Wilfried Martens Centre for European Studies
  • Sotiris Roussos, Associate Professor, PSIR, University of the Peloponnese

Σημαντικές πληροφορίες:

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 3 – 6 Σεπτεμβρίου 2014
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Αυγούστου 2014 
Τόπος υλοποίησης: Κιάτο Κορινθίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στη διεύθυνσηhttp://pedis.uop.gr/?p=2112.