Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Τελ. ενημέρωση: 25. Σεπτ. 2014)

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και τις προτάσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος που εισηγήθηκαν την προσθήκη ή μετονομασία μαθημάτων, αποφάσισε την αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις μεταβατικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους φοιτητές με έτη εισαγωγής από το 2007-08 έως και το 2013-14.

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι αλλαγές στη διάρθρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που αποφάσισε η ΓΣ είναι οι εξής:

Επιλογή κατεύθυνσης από το Ε’ Εξάμηνο

Η επιλογή της Κατεύθυνσης γίνεται στο Ε΄ εξάμηνο από το Ζ΄ εξάμηνο που γινόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Συνολικά οι σπουδές κατεύθυνσης θα διαρκούν τέσσερα (4) εξάμηνα: Ε, ΣΤ, Ζ και Η.

Αύξηση των υποχρεωτικών μαθημάτων ανά κατεύθυνση και ανακατανομή τους σε τέσσερα (4) εξάμηνα

Ο συνολικός αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης αυξάνεται από οκτώ (8) σε δώδεκα (12). Σε κάθε εξάμηνο κατεύθυνσης τα υποχρεωτικά μαθήματα μειώνονται σε τρία (3) από τέσσερα (4).

Αύξηση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής για την απόκτηση του πτυχίου

Ο αριθμός των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής αυξάνεται:

 1. με την εισαγωγή ενός μαθήματος «Υποχρεωτικής Επιλογής» σε κάθε εξάμηνο, ανά Κατεύθυνση, που ορίζεται να είναι ένα από τα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης στο ίδιο εξάμηνο και,
 2. με την εισαγωγή ενός επιπλέον μαθήματος «Ελεύθερης Επιλογής» ανά Κατεύθυνση. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής δύο μαθημάτων ανά Κατεύθυνση.

Τα ακόλουθα μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΔΕΝ θα προσφερθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

Χειμερινό Εξάμηνο
– Παγκόσμιες Διασπορές
– Το φεμινιστικό κίνημα
– Topics on History and Politics

Εαρινό Εξάμηνο
– Θρησκεία και Πολιτική
– Topics on International Studies

Αύξηση αριθμού μαθημάτων ανά εξάμηνο και αριθμού μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου

Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο αυξάνεται από πέντε (5) σε έξι (6) μαθήματα, ανεβάζοντας το σύνολο από σαράντα (40) σε σαράντα-οκτώ (48), συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Αγγλικών Ι και ΙΙ στα Α’ και Β’ εξάμηνα.

Καθορισμός Προαπαιτουμένων Μαθημάτων

Ορίζονται τα έξι ζεύγη μαθημάτων ως εξής:

 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη → Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
 2. Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική → Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 3. Διεθνείς Σχέσεις → Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 4. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη → Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής
 5. Συγκριτική Πολιτική → Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη
 6. Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης → Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν το επόμενο μάθημα μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το προαπαιτούμενο.

Τροποποιήσεις μαθημάτων

Συγχωνεύσεις μαθημάτων:

 1.  Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών και Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα (εν μέρει) → Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 2. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα (εν μέρει) και Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης → Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση.
 3. Δημόσιες Πολιτικές και Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων → Λήψη Αποφάσεων και Σχεδιασμός Δημόσιων Πολιτικών.
 4. Εκλογική Συμπεριφορά και Ανάλυση και Εκλογές και Εκλογικά Συστήματα → Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά.

Καταργήσεις μαθημάτων:

 1. Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος
 2. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου
 3. Διεθνείς Οργανισμοί
 4. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
 5. Εξωτερικές Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
 6. Μειονότητες στην Ευρώπη
 7. Γεωπολιτική και Ενέργεια

Νέα μαθήματα:

 1. Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική
 2. Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
 3. Πολιτικές Ιδεολογίες
 4. Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις
 5. Εισαγωγή στη Γεωπολιτική

Μετονομασίες μαθημάτων:

 1. Διαχείριση Κινδύνων → Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων
 2. Διεθνής Πολιτική → Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική
 3. Ιστορία του Φεμινιστικού Κινήματος → Το Φεμινιστικό Κίνημα
 4. Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων → Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ).
 5. Συνταγματικό Δίκαιο → Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο

Μεταβατικές ρυθμίσεις

Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2014-2015

Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών στο ακέραιο.

Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2013-2014

Πρόκειται για φοιτητές που το ακ. έτος 2014-2015 θα βρίσκονται στο 2ο έτος σπουδών (Γ’ εξάμηνο)

 • Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το Γ’ εξάμηνο (2ο έτος σπουδών).
 • Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται σαράντα-οκτώ (48) μαθήματα συμπεριλαμβανομένου των Αγγλικών Ι και ΙΙ.
 • Για τα μαθήματα που καταργούνται ή αντικαθίστανται και που δεν θα έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (δηλ. ως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2014) δίνεται παράταση ενός έτους (δηλ. ως την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015) στη δυνατότητα τους να εξετασθούν. Από το ακ. έτος 2015-2016, τα παραπάνω μαθήματα αντικαθίστανται με ισάριθμα μαθήματα, ανεξαρτήτων εξαμήνου, του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Τα μαθήματα του 1ου έτους, στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία που καταργούνται ή αντικαθίστανται, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.
 • Δεν ισχύουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15:

 • Tο μάθημα «Διεθνές Δίκαιο» (2030Υ) ΔΕΝ θα προσφερθεί στο χειμερινό εξάμηνο καθώς οι φοιτητές του Γ εξαμήνου το έχουν ήδη παρακολουθήσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Όσοι φοιτητές το οφείλουν, μπορούν να το δηλώσουν και να το παρακολουθήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο 2014-2015.
 • Το μάθημα «Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο» (3050Υ) θα προσφερθεί στους φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο έτος ως Υποχρεωτικό μάθημα κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2012-2013

Πρόκειται για φοιτητές που το ακ. έτος 2014-2015 θα βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών (Ε’ εξάμηνο)

 • Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το Ε’ εξάμηνο (3ο έτος σπουδών)
 • Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται σαράντα-έξι (46) μαθήματα συμπεριλαμβανομένου των Αγγλικών Ι και ΙΙ.
 • Για τα μαθήματα που καταργούνται ή αντικαθίστανται και που δεν θα έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (δηλ. ως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2014) δίνεται παράταση ενός έτους (δηλ. ως την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015) στη δυνατότητα τους να εξετασθούν. Από το ακ. έτος 2015-2016, τα παραπάνω μαθήματα αντικαθίστανται με ισάριθμα μαθήματα, ανεξαρτήτων εξαμήνου, του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Δεν ισχύουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα.
 • Τα μαθήματα των 2 πρώτων ετών, στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία που καταργούνται ή αντικαθίστανται, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.
 • Τα ακόλουθα μαθήματα, τα οποία μετακινήθηκαν λόγω της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών από μεγαλύτερο σε μικρότερο εξάμηνο, θα προσφερθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
  – Πολιτική Κοινωνιολογία
  – Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
  – Πολιτική Ηγεσία

Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011-2012

Πρόκειται για φοιτητές που το ακ. έτος 2014-2015 θα βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών (Ζ’ εξάμηνο)

 • Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το Ζ’ εξάμηνο (4ο έτος σπουδών)
 • Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται σαράντα-τέσσερα (44) μαθήματα συμπεριλαμβανομένου των Αγγλικών Ι και ΙΙ.
 • Για τα μαθήματα που καταργούνται ή αντικαθίστανται και που δεν θα έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (δηλ. ως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2014) δίνεται παράταση ενός έτους (δηλ. ως την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015) στη δυνατότητα τους να εξετασθούν. Από το ακ. έτος 2015-2016, τα παραπάνω μαθήματα αντικαθίστανται με ισάριθμα μαθήματα, ανεξαρτήτων εξαμήνου, του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Δεν ισχύουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα.
 • Τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών, στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία που καταργούνται ή αντικαθίστανται, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.
 • Τα ακόλουθα μαθήματα, τα οποία μετακινήθηκαν λόγω της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών από μεγαλύτερο σε μικρότερο εξάμηνο, θα προσφερθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
  – Δίκαιο της Ε.Ε.
  – Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
  – Πολιτική Κοινωνιολογία
  – Κράτος και Κοινωνία Πολιτών
  – Οι Διεθνείς Σχέσεις της Ανατολικής Ασίας και η Ε.Ε. (πρ. Jean Monnet)
  – Πολιτική Ηγεσία

Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2010-2011 ή παλαιότερα

Πρόκειται για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια σπουδών (οκτώ εξάμηνα) αλλά όχι τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.

 • Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται σαράντα (40) μαθήματα και τα Αγγλικά Ι και ΙΙ.
 • Σε ότι αφορά τα μαθήματα που διατηρούνται και στο νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών δεν προκύπτει καμία αλλαγή.
 • Για τα μαθήματα που καταργούνται ή αντικαθίστανται και που δεν θα έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (δηλ. ως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2014) δίνεται παράταση ενός έτους (δηλ. ως την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015) στη δυνατότητα τους να εξετασθούν. Από το ακ. έτος 2015-2016, τα παραπάνω μαθήματα αντικαθίστανται με ισάριθμα μαθήματα, ανεξαρτήτων εξαμήνου, του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Δεν ισχύουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα.
 • Τα μαθήματα, στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία που καταργούνται ή αντικαθίστανται, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.

Καθορισμός διαφοροποιημένων μονάδων ECTS και μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας

Στο νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών διαφοροποιούνται οι μονάδες ECTS και ο φόρτος εργασίας των φοιτητών σε κάθε μάθημα. Οι μονάδες ECTS κάθε μαθήματος αποτυπώνονται στους πίνακες μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών βρίσκεται στη θέση Σπουδές → Προπτυχιακές Σπουδές → Πρόγραμμα Σπουδών