Πρόγραμμα Νεανικού Καλοκαιρινού Σχολείου 2014

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του καλοκαιρνού σχολείου σε μορφή pdf.