Πιλοτική ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων ακαδ. έτους 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν οδηγίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει ξεκινήσει, πιλοτικά για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013-2014, η αξιολόγηση από τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού συστήματος των μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι πλήρως ανώνυμη και είναι αναγκαία για τη διαρκή διασφάλιση της ποιότητας του Τμήματος ΠΕΔιΣ και τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κουπονιών που διανέμονται στους φοιτητές κατά την εξέταση κάθε μαθήματος ξεχωριστά. Οι φοιτητές θα πρέπει να φυλάξουν το κουπόνι τους και μετά την αποχώρησή τους από το μάθημα να συνδεθούν εντός επτά (7) ημερών από οποιονδήποτε υπολογιστή επιθυμούν και να αξιολογήσουν το μάθημα.

Πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://survey.uop.gr/portal/surveys-guide-v1.pdf#page=16