Εβδομάδα προσαρμογής νέων φοιτητών/τριών

Η εβδομάδα από 22-9-2014 έως 26-9-2014 ορίζεται ως εβδομάδα προσαρμογής για τους/τις νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος και προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014:

  • 10:00 – 12:00: Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, Αίθουσα Ι1.
  • 12:00 – 14:00: Εξοικείωση με τις διαδικασίες της Γραμματείας από μέλη του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, Αίθουσα Ι1.

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014:

  • 10:00 – 12:00: Ενημέρωση για τη χρήση της Βιβλιοθήκης από στελέχη του τμήματος Βιβλιοθήκης, Αίθουσα Ι1.
  • 12:00 – 14:00: Χρήση Εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος.
  • 14:00 – 16:00: Συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με φοιτητές παλαιότερων ετών και το Σύλλογο Φοιτητών, Αίθουσα Ι1.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ακαδημαϊκή πορεία τους στο Τμήμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Παντελής Σκλιάς
Καθηγητής