Αιτήσεις για δωρεάν σίτιση φοιτητών 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πεδίο Φοιτητές έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Για να δείτε την ανακοίνωση, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φοιτητές για να είναι Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης και τα απαραίτητα διακαιολογητικά, πατήστε εδώ

Πληροφορίες: Σπανού Γεωργία-Μαρία, Διαβολή Κονδυλία, Ματίνα Λάγγα

e-mail: foitmer@uop.gr, matinal@uop.gr, condil@uop.gr

Τηλ.: 27520 96125-96126, 96130