Ανανέωση εγγραφής και Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-15

Ανανέωση Εγγραφής

Οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ετών πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους, στη Γραμματεία, στην αρχή κάθε εξαμήνου. (Νόμος 4009/2011)

Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο οι φοιτητές οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο Τμήμα τους για δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

Για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 ο/η κάθε φοιτητής/τρια (εκτός των πρωτοετών) θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση ανανέωσης εγγραφής χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 στη Γραμματεία την περίοδο 29/9/2014 – 10/10/2014 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00, προσκομίζοντας οπωσδήποτε το τρίπτυχο. Η διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ολοκληρώνεται με την υπογραφή και σφράγιση του τριπτύχου του φοιτητή από την Γραμματεία.

Περίοδος Ανανέωσης Εγγραφής:
29 Σεπτεμβρίου 2014 – 10 Οκτωβρίου 2014,  10:00-12:00 στη Γραμματεία ΠΕΔιΣ

Δηλώσεις Μαθημάτων

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει Δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου). Ο φοιτητής οφείλει να δηλώνει σε κάθε εξάμηνο τόσο τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου του όσο και τα οφειλόμενα από προηγούμενα έτη μαθήματα του αντίστοιχου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.

Οι δηλώσεις μαθημάτων στο Τμήμα ΠΕΔιΣ γίνονται αποκλειστικά και μόνο ♦ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ♦ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (υπάρχει σύνδεσμος και στην ιστοσελίδα του τμήματος).  Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης. Η περίοδος δηλώσεων για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15 είναι από 29/9/2014 έως 12/10/2014.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedis@uop.gr. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσης, να την εκτυπώνουν.

Περίοδος Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων:
29 Σεπτεμβρίου 2014 – 12 Οκτωβρίου 2014, μέσω StudentsWeb (24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας)

Προσοχή:

 

  • Μετά την Κυριακή, 12/10/2014, οι φοιτητές δεν θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία StudentsWeb για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και καμία αίτηση για εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
  • Η Δήλωση μαθημάτων ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο. Τυχόν δήλωση μαθημάτων που υποβληθεί ηλεκτρονικά από φοιτητή χωρίς να γίνει και η ανανέωση εγγραφής (σφραγίδα στο τρίπτυχο) στο χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 έως και την προκαθορισμένη προθεσμία της 10/10/2014, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ.

Διευκρινήσεις – Οδηγίες για τις Ηλεκτρονικές Δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών (η οποία επικαιροποιήθηκε στις 25 Σεπτ. 2014) με τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν.

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Α εξάμηνο δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α εξαμήνου.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Γ εξάμηνο δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α εξαμήνου σπουδών ους. Δηλώνουν και το μάθημα «Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο» ως Υποχρεωτικό μάθημα ενώ όσοι οφείλουν το «Διεθνές Δίκαιο» θα το δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο 2014-2015.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ε εξάμηνο δηλώνουν την κατεύθυνση που επιλέγουν και αντιστοίχως τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 1 μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογή της άλλης κατεύθυνσης ίδιου εξαμήνου, 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α και Γ εξαμήνου σπουδών τους.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ εξάμηνο δηλώνουν την κατεύθυνση που επιλέγουν και αντιστοίχως τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 1 μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογή της άλλης κατεύθυνσης ίδιου εξαμήνου, 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α, Γ και Ε εξαμήνου σπουδών τους.
  • Οι φοιτητές που είναι επί πτυχίω δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου και μέχρι 2 μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου.
  • Μόνο οι φοιτητές που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θα δηλώσουν το μάθημα επιλογής ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν τα οφειλόμενα μαθήματα εμπίπτουν στην παράταση του ενός έτους λόγω της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, πρέπει να δηλωθούν στο εξάμηνο που διδάσκονταν (χειμερινό ή εαρινό).