Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, 8η περίοδος (1/10/14 – 30/11/14)

Τα αποτελέσματα της επιλογής ασκουμένων για την 8η περίοδο Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015) έχουνα ανακοινωθεί. Δείτε στην σελίδα της Πρακτικής Άσκησης.

Πρακτική Άσκηση

ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικο Ταμείο - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωαπϊκής Ένωσης