Πρόγραμμα Σεμιναρίων Προσανατολισμού στη χρήση της Βιβλιοθήκης ΠΕΔιΣ

Αποτελείται από σεμινάρια προσαρμοσμένα σε ομάδες/κατηγορίες μελών, που περιλαμβάνουν εκπαίδευση στο χειρισμό πληροφοριακών εργαλείων, στη στρατηγική βιβλιογραφικής αναζήτησης, καθώς και στη διαχείριση διάφορων πληροφοριακών πηγών.

Τα σεμινάρια διεξάγονται στη Βιβλιοθήκη ΠΕΔιΣ.

Περιεχόμενο και πρόγραμμα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης ΠΕΔιΣ

Α. Σεμινάρια εκπαίδευσης προπτυχιακών φοιτητών

Εισαγωγικό σεμινάριο απόκτησης δεξιοτήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Διεξάγεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με πρόγραμμα που σχεδιάζεται από τη Βιβλιοθήκη. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής του και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

Συνοπτικό περιεχόμενο:

  • Βασικές δεξιότητες χρήσης συλλογής και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης (οργάνωση και περιεχόμενο συλλογής, δικτυακός τόπος Βιβλιοθήκης, ανάγνωση και σύνταξη βιβλιογραφίας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών).
  • Προσανατολισμός και κίνηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Β. Σεμινάρια εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών

Εισαγωγικό σεμινάριο απόκτησης δεξιοτήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Διεξάγεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με πρόγραμμα που σχεδιάζεται από τη Βιβλιοθήκη. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής του και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

Συνοπτικό περιεχόμενο:

  • Βασικές δεξιότητες χρήσης συλλογής και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης (οργάνωση και περιεχόμενο συλλογής, δικτυακός τόπος Βιβλιοθήκης, ανάγνωση και σύνταξη βιβλιογραφίας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών, βάσεις δεδομένων [βιβλιογραφικές & πλήρους κειμένου], ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, ανάκτηση επιστημονικών άρθρων σε μορφή pdf).
  • Βασικές υπηρεσίες Δικτύου (Χρήση VPN)
  • Προσανατολισμός και κίνηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Τα σεμινάρια διεξάγονται στη Βιβλιοθήκη ΠΕΔιΣ: στον 2ο όροφο (αιθ. Β2).

Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων:

Ημερομηνία Ώρες
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 9:00 – 15:00
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014 9:00 – 15:00
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 9:00 – 15:00
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 9:00 – 15:00
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 9:00 – 15:00

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 10 Οκτωβρίου 2014, ενημερώνοντας για την επιθυμητή ημερομηνία, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση lib.pedis@uop.gr, με τηλεφωνική επικοινωνία (τηλ. 2741040041) ή καταθέτοντας αίτηση στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.