Νέες τροποποιημένες λίστες σίτισης

Από το τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Παν/μίου:

Θέμα « Έγκριση τροποποιημένων ονομαστικών καταστάσεων  δικαιούχων δωρεάν σίτισης – επιλαχόντων – μη δικαιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (Τροποποιημένο Πρακτικό 5/7-10-2014)

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων σας ανακοινώνει τις νέες τροποποιημένες καταστάσεις σίτισης Δικαιούχων- Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων Φοιτητών για το ακαδημαϊό έτος 2013-2014, μετά από έλεγχο και κατακύρωσή τους από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το υπ’ αρίθμ. 5/7-10-2014 Τροποποιημένο Πρακτικό.
Οι νέες τροποποιημένες λίστες θα ισχύσουν από 16-10-2014.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τις λίστες σε μορφή PDF.