Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων σίτισης για το ακαδ. έτος 2014-15

Από το τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Παν/μίου:

Θέμα «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15»

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ότι παρατείνεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων σίτισης, κατόπιν πολλών σχετικών αιτημάτων στο Τμήμα μας, από 17 Οκτωβρίου έως και Πέμπτη 23 Οκτωβρίου του 2014.

Ως εκ τούτου όλοι οι φοιτητές που δε μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση σίτισης πρέπει να κάνουν οριστική υποβολή αίτησης πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του ΠΑΠΕΛ και να την καταθέσουν στο Τμήμα μας, έως την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 ( με σφραγίδα ταχυδρομείου ) ή και ιδιοχείρως.
Με το πέρας της συγκεκριμένης προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές πλέον αιτήσεις Σίτισης.

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων
Σπανού Γεωργία

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.