Εγγραφές επιτυχόντων με το 5%

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,  μπορούν να προσέλθουν για εγγραφή από 22 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου 2014 κατά τις εργάσιμες μέρες κατά τις ώρες 10:00 – 12:00.

Για τη εγκύκλιο των εγγραφών και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.