Ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής

Καλούνται οι επιτυχόντες μεταφοράς θέσεων εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Φ1/172767/Β3/23-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Τετάρτη 29-10-2014 έως και τη Παρασκευή 7-11-2014 και ώρα 10:00 έως 12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Για το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πατήστε εδώ.