Τροποποίηση Ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης (Νοεμβ. 2014)

Ανακοινώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης-Παράρτημα Τμήματος ΠΕΔΙΣ τον μήνα Νοέμβριο 2014 τροποποιείται ως εξής:

Καθημερινά 08:30 – 15:00

και επιπλέον τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Ημερομηνία                  Επιπλέον ώρες λειτουργίας
Σάββατο, 1/11/2014                     10:00 – 16:30
Κυριακή, 2/11/2014                       8:30 – 13:30
Τετάρτη, 5/11/2014                        8:30 – 21:00
Παρασκευή, 7/11/2014                  8:30 – 21:00
Σάββατο, 8/11/2014                     10:00 – 16:30
Τετάρτη, 12/11/2014                     16:30 – 21:00
Παρασκευή, 14/11/2014               16:30 – 21:00
Σάββατο, 15/11/2014                   10:00 – 14:00
Παρασκευή, 21/11/2014               16:30 – 21:00
Σάββατο, 22/11/2014                   10:00 – 14:00
Τετάρτη, 26/11/2014                     16:30 – 21:00
Παρασκευή, 28/11/2014               16:30 – 21:00
Σάββατο, 29/11/2014                   10:00 – 14:00