Ορκωμοσία αποφοίτων

Καλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους:
ή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών,
ή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών,
και επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία της 18ης Δεκεμβρίου 2014, να καταθέσουν στην Γραμματεία «Φάκελο – Αίτηση Ορκωμοσίας», που θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη αίτηση [► Έντυπο ◄]
  • Φοιτητική Ταυτότητα (Τρίπτυχο) (μόνο για τους απόφοιτους προπτυχιακού πρ/τος σπουδών)
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο
  • Κάρτα Δανεισμού της βιβλιοθήκης
  • Συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. [► Έντυπο ◄]
  • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Κάρτα δωρεάν σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
Οι αιτήσεις ορκωμοσίας θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014.